O FIRMIE


Adgar Poland

Siedziba Adgar Poland znajduje się w Warszawie. Firma jest właścicielem wysokiej jakości nieruchomości komercyjnych, przede wszystkim biurowych.

Nasze portfolio obejmuje nieruchomości biurowe w doskonałych lokalizacjach w Warszawie, na największym rynku biurowym w Polsce. Celem Adgar Poland jest dalszy rozwój w tym regionie. Adgar Jako aktywny właściciel dysponuje potrzebną wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami w zakresie zakupu, sprawowania funkcji właściciela, zarządzania, rozwoju i przebudowy nieruchomości komercyjnych. Firma aktywnie dąży do powiększania portfela swoich aktywów w Warszawie. Adgar Investments & Development Ltd., z siedzibą w Izraelu, jest spółką matką Adgar Polsce. www.adgar.com

O Adgar Investments & Development Ltd.

Adgar Investments & Development Ltd. to spółka publiczna notowana na giełdzie papierów wartościowych w Tel Awiwie. Firma, bezpośrednio i poprzez spółki zależne, inwestuje w dochodowe aktywa, głównie w sektorze nieruchomości biurowych. Oprócz nabywania nieruchomości, firma rozwija posiadane aktywa zwiększając ich wartość poprzez zakup dodatkowych gruntów i wykorzystując własny bank ziemi. Firma działa na terenie Izraela, Kanady, Polski i Belgii.

Adgar Conference Group

Do grupy spółek Adgar będących częścią Adgar Investments & Development Ltd.należy również Adgar Conference Group.  W ramach działalności zarządza i obsługuje wysokiej klasy obiekty konferencyjne zlokalizowane w Warszawie: Centrum Konferencyjne Adgar Plaza i Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota.