POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ ADGAR POLAND

1. WSTĘP

Ze Strony Adgar Poland można korzystać w różny sposób, np. wypełniając formularz kontaktowy. Dzięki informacjom uzyskanym od użytkowników (np. podczas wypełniania formularza kontaktowego) udoskonalamy usługi Adgar Poland tak, aby odpowiadały one coraz bardziej potrzebom użytkowników. Zależy nam, aby użytkownicy korzystający z naszych usług dokładnie wiedzieli, jak wykorzystujemy te informacje oraz jak mogą chronić swoją prywatność.
W Polityce prywatności Strony Adgar Poland opisano:
• rodzaje gromadzonych informacji i ich przeznaczenie;
• sposoby wykorzystania tych informacji;
• oferowane możliwości, w tym sposób uzyskiwania dostępu do danych i aktualizowania ich.
Prywatność użytkowników jest dla Strony Adgar Poland ważna, dlatego zachęcamy zarówno nowych, jak i doświadczonych użytkowników do zapoznania się z naszą praktyką w zakresie prywatności. W razie jakichkolwiek pytań można skontaktować się z nami mailowo biuro@adgar.pl

2. GROMADZONE INFORMACJE

Aby oferować wszystkim użytkownikom lepsze usługi, zbieramy następujące informacje: imię, nazwisko, adres mailowy oraz inne przekazane za pomocą formularza kontaktowego takie jak np.: nazwa firmy, stanowisko, numery telefonów.
Wszelkie dane gromadzimy wyłącznie w oparciu o informacje podawane przez użytkownika – poprzez wypełnienie formularza założenia konta Strony Adgar Poland. Podczas tej operacji prosimy o podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

3. SPOSOBY WYKORZYSTANIA ZGROMADZONYCH INFORMACJI

Dane zbierane za pośrednictwem wszystkich naszych usług służą wyłącznie do poprawy jakości naszych usług oraz celów marketingowych Adgar Poland.
Przed wykorzystaniem informacji w celu innym niż wymienione w niniejszej Polityce prywatności prosimy użytkownika o pozwolenie.

4. UZYSKIWANIE DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH I ICH AKTUALIZOWANIE

Zależy nam, aby użytkownik korzystający z usług Strony Adgar Poland miał dostęp do swoich danych osobowych. Jeśli są one niepoprawne, staramy się umożliwić ich szybką aktualizację lub usunięcie, chyba że musimy je zachować w uzasadnionych celach biznesowych lub prawnych. Podczas aktualizacji swoich danych osobowych użytkownik może zostać poproszony o potwierdzenie swojej tożsamości, zanim jego żądanie zostanie uwzględnione.
Dokładamy wszelkich starań, aby utrzymywać usługi w sposób, który chroni informacje przed przypadkowym lub złośliwym zniszczeniem.
Gdy użytkownik usunie dane z usług Strony Adgar Poland, ich kopie nie zawsze są natychmiast usuwane z aktywnych serwerów oraz mogą nadal być przechowywane w systemach kopii zapasowych.
Przechowywane dane zostaną przez nas usunięte na każde żądanie użytkownika, chyba, że ich dalsze przechowywanie będzie niezbędne i dopuszczalne w opraciu o odnośne regulacje.

5. INFORMACJE UDOSTĘPNIANE PRZEZ STRONY CKAP

Nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom spoza firmy Stron Adgar Poland, bez zgody użytkownika.

6. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Stronę Adgar Poland i jej użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w posiadaniu Strony Adgar Poland.

7. ZASTOSOWANIA

Polityka prywatności Strony Adgar Poland ma zastosowanie do wszystkich usług oferowanych na Stronie Adgar Poland, w tym usług reklamowych.
Polityka prywatności Strony Adgar Poland nie ma zastosowania do usług oferowanych przez inne firmy lub osoby, oraz innych witryn, do których prowadzą linki z naszych usług.
Polityce prywatności nie podlegają metody obsługi informacji stosowane przez inne firmy i organizacje, które reklamują nasze usługi.

8. EGZEKWOWANIE

Regularnie sprawdzamy zgodność naszych procedur z Polityką prywatności. Przestrzegamy również kilku pakietów regulacji wewnętrznych. Po otrzymaniu formalnej skargi na piśmie kontaktujemy się z osobą, która ją złożyła. Współpracujemy z odpowiednimi instytucjami nadzorczymi, w tym z lokalnymi urzędami ochrony danych, w celu rozstrzygnięcia wszelkich skarg dotyczących przekazywania danych osobowych, których nie możemy rozstrzygnąć bezpośrednio z użytkownikami naszych produktów.

9. ZMIANY

Polityka prywatności Strony Adgar Poland może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika.
Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie.
Zachowujemy również poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności w archiwum, aby umożliwić użytkownikom zapoznanie się z nimi

10. DANE KONTAKTOWE/PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

Adgar BCIII

02-222 Warszawa
Al. Jerozolimskie 181, Warszawa
tel. +48 (22) 323 81 00

mail.: biuro@adgar.pl